خرید آنلاین بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر
نام محصول دانلودی: بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی
بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر انگیزه پیشرفت و نارسایی هیجانی دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری
فصل بندی
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه پژوهش
فصل سوم
روش شناسی
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

ادامه مطلب


مطالب تصادفی